مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد عیسی
نام خانوادگی:جعفری
پست الکترونیک:miafari@gmail.com
نخصص ها:اقتصاد ، اخلاق و عرفان

زندگی نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

در سال 1365 شمسی وارد حوزه علمیه تهران شدم. در مدت 6 سال مقدمات و سطح را به پایان بردم. در سال 1371 از حوزه علمیه قائم ( چیذر تهران) به قم منتقل شده و دروس خارج فقه و اصول را نزد حضرات آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی، جوادی آملی، سبحانی و شیخ جواد تبریزی تلمذ نمودم. همزمان به صورت متفرقه دروس دبیرستان را پی گرفته در سال 1372 دیپلم در حوزه علوم انسانی ( فرهنگ و ادب) را اخذ کردم. سال 1374 از طریق کنکور سراسری در دانشگاه مفید قم در رشته اقتصاد نظری پذیرفته شدم و با اخذ مدرک لیسانس در این رشته فارغ التحصیل شدم. سپس به مدت 2 سال آشنائی با اندیشه های عرفانی حضرت امام (ره) را در موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) پی گرفتم. به دنبال آن و با علاقه ای که به رشته عرفان برایم به وجود آمده بود، این رشته را در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) که از طریق مرکز دائره المعارف آن موسسه برگزار می شد، ادامه دادم. از آنجا که رشته مورد نظر در موسسه مذکور از رسمیت برخوردار نبود تنها جنبه کاربردی برای تدوین دائره المعارف علوم عقلی برای همین گروه را داشت. به ناچار برای اخذ مدرک رسمی این رشته را از طریق دانشگاه ادیان و مذاهب دنبال نمودم و در سال 1388 از آنجا فارغ التحصیل شدم. در سال 1390 در دوره دکتری همین دانشگاه پذیرفته و در سال 1394 با معدل 19/32 فارغ التحصیل شدم.

فعالیت قلمی و نوشتاری را از سال 1369 شروع کردم که اولین نتیجه آن مقاله ای بود که در همان سال در روزنامه کیهان به چاپ رسید. از این زمان به بعد تا سالهای 1378-1377 چند مقاله دیگر نیز در آن روزنامه به چاپ رسید. هم زمان کتاب "ملل و نحل" جلد 5 از مجموعه کتابهای استاد جعفر سبحانی را به فارسی ترجمه نمودم که در سال 1378 به چاپ رسید. کتاب اسرار الصلوه اثر استاد جوادی آملی را نیز به فارسی برگرداندم اما موفق به چاپ آن نشدم، پس از مدتی همین کتاب از سوی شخصی دیگر به فارسی برگردانده شد و من هم از چاپ آن منصرف شدم. در حوزه اقتصاد، غیر از مقاله ای که در روزنامه کیهان به چاپ رسید، 7 مقاله عربی از سلسله مقالات بانک توسعه اسلامی (مستقر در عربستان) را که به صورت نشریه های آن بانک به نشر رسیده است، به فارسی ترجمه نمودم که در اختیار دانشگاه مفید قرار گرفت اما متاسفانه هنوز توفیق چاپ آنها فراهم نشده است. در حال حاضر در بخش پژوهش با دائرة المعارف علوم عقلی اسلامی (با گروه عرفان آن) همکاری دارم و در سال 1395 اولین جلد فرهنگ‌نامه عرفانی محصول کار جمعی ما در این مرکز پژوهشی رونمایی شد. همین طور با پژوهشکده باقرالعلوم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی از چهار سال پیش به این سو در باره جنبش های عرفانی نوظهور (به صورت گروهی) مشغول به تحقیق و پژوهش هستم.

آثار چاپ شده :

1.ذات گرایی در عرفان اسلامی، (تألیف) (مقاله)، مجله علمی پژوهشی اسراء، مقاله برگزیده رتبه دوم از هفدهمین جشنواره بین المللی شیخ طوسی (1393ش).

2.تحلیل حقیقت اصحاب سرّ پیشوایان معصوم و نسبت آن با عارفان، (تألیف) (مقاله)، مجله علمی پژوهشی اسراء (1394ش)؛

3.رؤیت خداوند از دیدگاه اشاعره و ابن‌عربی، مقاله برگزیده رتبه دوم از چهاردهمین جشنواره بین المللی پژوهشی شیخ طوسی، (فصلنامه علمی تخصصی هفت آسمان، شماره ، بهار 1389) (تألیف).

4.حلاج در زبان روایت، (فصلنامه تخصصی (با مجوز رویکرد علمی پژوهشی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) معارف عقلی، شماره 16، پائیز 1389) (تألیف) (مقاله).

5.نسبت خدا و انسان در عرفان اسلامی (فصلنامه تخصصی مطالعات معنوی، شماره 6، زمستان 1391) (تألیف) (مقاله).

6.ابن عربی و اشاعره (تألیف)(کتاب) چاپ شده از سوی مرکز علمی دائرة المعارف علوم عقلی اسلامی با نظارت، راهنمایی، مشاوره و ارزیابی اساتید مربوطه (حجج اسلام و المسلمین، یزدان پناه، مصطفی پور، امینی نژاد) 1389ش.

7.بررسی نقد صوفیه در زبان ائمه (فصلنامه تخصصی هفت آسمان، شماره 48، زمستان 1389) (تألیف) (مقاله).

8.بررسی دیدگاه ابن عربی در مسأله جبر و اختیار (فصلنامه تخصصی هفت آسمان، شماره 41، بهار 1388) (تألیف) (مقاله).

9.بررسی انتساب کتاب حدیقة الشیعة به مقدس اردبیلی (فصلنامه تخصصی معارف عقلی، شماره 12، زمستان 1387) (تألیف) (مقاله).

10.بررسی روایات نبوی ناظر به نقد صوفیه (فصلنامه تخصصی هفت آسمان، شماره 44، زمستان 1388) (تألیف) (مقاله).

11.بررسی حقیقت اسم اعظم از دیدگاه امام خمینی (مقالات عرفانی (1) مجموعه آثار، ج4، کنگره اندیشه اخلاقی- عرفانی امام خمینی (ره) (تألیف) (مقاله) 1382ش.

12.نسبت صفات و ذات حق تعالی از دیدگاه ابن عربی (ابن عربی پژوهی، خانه کتاب، اسفند 1393) (تألیف)

13.فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، جلد پنجم؛ (چاپ اول، نشر اخلاق، 1378، چاپ دوم، انتشارات مؤسسه امام صادق، وابسته به آیت الله جعفر سبحانی، 1391) (ترجمه). (کتاب)

14.فرهنگ نامه عرفان ادبی، جلد اول، دایره المعارف علوم عقلی، 1395

و چندین مقاله دیگر در روز نامه ها و هفته نامه ها.

آثار در دست چاپ:

  1. بررسی روایات ناظر به نقد صوفیه با تأکید بر منابع شیعی(کتاب).