تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1389 
عرفان اسلامی 
ادیان و مذاهب قم 
18.81 
دکترا 
1394 
تصوف و عرفان اسلامی 
دانشگاه ادیان و مذاهب 
19.32 
سطح 4